Đơn xin gia nhập Giáo Xứ - Registration Form

 

Giờ Lễ:

Thứ 2-6:9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều

CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều

Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ Bảy)

Thứ Bảy 5:00-5:45PM