6 PM Rước Kiệu - 4/3/2016

6PM Rước Kiệu Hình Lòng Chúa Thương Xót chung quanh hồ và núi hang đá đức mẹ. Sau rước kiệu là thánh lễ ngoài trời. Sau thánh lễ sẽ có giải khát ở hội trường thánh Giuse Xin kính mời mọi người tham dự để mừng kính Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa.

6 PM Divine Mercy Procession - 4/3/2016

6PM Divine Mercy Procession following by Mass, outdoor before the grotto. There will be refreshment after Mass in saint Joseph hall. Please join us to celebrate Divine Mercy Sunday.


Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM