viagra in canada

Latest Announcements
To view announcements on one page, click here!
Upcoming Events

● Hội Chợ Mùa Tạ Ơn 2013 – Thanksgiving Festival

 Hội Chợ Mùa Tạ Ơn 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 29, 30 tháng 11 và 1 tháng 12, 2013

● GIỜ LỄ TRONG TUẦN LỄ TẠ ƠN VÀ CUỐI TUẦN HỘI CHỢ

Thứ Hai đến thứ Tư (25-27/11), các thánh  lễ như thường  lệ 9:00am & 6:30pm.

Thứ Năm (28.11.2013) Ngày Tạ Ơn – Thanksgiving Day. Lễ 9:00am (Không có lễ 6:30pm)

Thứ Sáu (29.11.2013)  Khai mạc Hội Chợ Mùa Tạ Ơn. Lễ 9:00am (Không có lễ 6:30pm)

Thứ Bảy (30.11.2013)  Lễ 9:00am và 6:00pm  (như thường)

Chúa Nhật (01.12.2013)  Lễ 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:15pm và 9:00pm. (dời lễ 6:00pm  xuống 9:00pm)

CONFESSION

CONFESSION

Monday – Friday: 30 minutes before weekdays Mass

Saturday: 5:00-5:45PM

MASS SCHEDULE

MASS SCHEDULE

Monday – Friday:9:00am & 6:30pm

Saturday: 9:00am & 6:00pm

Sunday: 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:15pm (english), 6:00pm

To view more details and Mass schedules
for Holy Days, click here>>

Advertisement