Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM


Kết Quả Xổ Số Hội Chợ Mùa Tạ Ơn 17 Thanksgiving Festival Drawing Results


Lớp Học Vào Thứ Ba

không có lớp học vào thứ ba tuần này - 12/8/2015