May 27, 2016 Giáo Xứ sẽ có 24 giờ chầu Thánh Thể, bắt đầu từ sau Thánh Lễ 9 giờ sáng Thứ 6 cho đến 9 giờ sáng Thứ 7

24 GiỜ CHẦU THÁNH THỂ THỨ SÁU NGÀY 27 & THỨ BẨY 28 THÁNG 05 NĂM 2016

GIỜ PHỤ TRÁCH
Friday, May 27: 9am - 9:30am THÁNH LỄ
Friday, May 27: 9:30am - 10:30am Giờ chầu chung
Friday, May 27: 10:30am - 11:30am ...
Friday, May 27: 6:30pm - 7pm THÁNH LỄ
Friday, May 27: 7pm - 8pm Giờ chầu chung
Friday, May 27: 8pm - 9pm Thiếu Nhi Thánh Thể
Friday, May 27: 9pm - 10pm Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Friday, May 27: 10pm - 11pm Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Friday, May 27: 11pm - 12am Hội Đồng Mục Vụ
Saturday, May 28: 0:00am - 1am Ca Đoàn Hiển Linh
Saturday, May 28: 1am - 2am Ca Đoàn Mân Côi
Saturday, May 28: 2am - 3am Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse
Saturday, May 28: 3am - 4am Ca Đoàn Thánh Linh
Saturday, May 28: 4am - 5am Huynh Đoàn ĐaMinh
Saturday, May 28: 5am - 6am Hội Lêgiô Mariae
Saturday, May 28: 6am - 7am Ca Đoàn Thành Tâm
Saturday, May 28: 7am - 8am Tông Đồ Fatima
Saturday, May 28: 8am - 9am Giờ chầu chung


Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM