Sứ Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
(Ư nghĩa sự hiện diện của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay tại Hoa Kỳ)

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức là nơi tạo điều kiện thuận tiện cho những ai muốn trở thành:
¤ Người môn đệ trung thành của Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo.
¤ Người công dân tốt của đất nước Hoa Kỳ và tổ quốc Việt Nam.
¤ Người yêu mến Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
¤ Người Samaritanô nhân hậu của thời đại nay. 


 

 


Thứ 2-6:9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều

CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều


Giải tội:

30 phút trước giờ lễ

Thứ 7: 4:30pm cho học sinh

5:15pm cho người lớn