CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHO TUẦN LỄ TẠ ƠN 2014

● Thứ Hai đến thứ Tư, 24-26/11 – Thánh Lễ 9:00AM & 6:30PM như thường lệ.
● Thứ Năm 27/11 - Thánh Lễ Tạ Ơn 10:00AM, thánh lễ sẽ cử hành lúc 10 giờ sáng thay vì 9 giờ như hằng năm, xin quý vị lưu ý, và sẽ không có thánh lễ 6:30PM.
● Thứ Sáu 28/11 - Thánh Lễ 9:00AM, sẽ không có thánh lễ 6:30PM.
● Thứ Bảy 29/11 - Thánh Lễ 9:00AM & 6:00PM
● Chúa Nhật 30/11 – Thánh Lễ 7:00AM, 9:00PM, 11:00AM, & 9:00PM, sẽ không có lễ 1:15PM và 6:00PM. Please be noticed that there will not be the 1:15PM and 6:00PM Mass on Sunday Nov. 30th.
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM