Chúa Nhật 6 PS, A

Tải xuống ( Download) PDF DOC

Bài đọc 1 Cv 8,5-8.14-17
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

5 Hồi ấy, ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 Trong thành, người ta rất vui mừng. 14 Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ. 15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. 16 Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ : họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.-sa-lem, số các môn đệ tang thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Đó là Lời Chúa.

Bài đọc 2 1 Pr 3,15-18
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

15 Anh em thân mến, Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. 16 Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, 17 bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. 18 Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi –Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương– hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Đó là Lời Chúa.

Tin Mừng Ga 14,15-21
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Đó là Lời Chúa.


Lời Nguyện Giáo Dân
Lời Nguyện Giáo Dân Chúa Nhật 6 PS, A

 Chủ tế :

 Tin tưởng vào tình yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện chân thành sau đây.

Xướng viên:

1. Chúa Thánh thần là nguồn sức sống vô biên của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết cầu xin cùng Chúa Thánh Thần soi sáng và ban cho chúng ta những ơn cần thiết để sống xứng đáng là người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Hiệp cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện cho Kitô hữu ở Phi Châu, noi gương Đức Giêsu Xót Thương, để có thể làm chứng nhân cho hòa giải, công lý và hòa bình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Chúng ta cầu nguyện cho các em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu. Xin cho các em cảm nhận được lòng thương xót và yêu thương của Chúa qua bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, và siêng năng đón nhận và cử hành các bí tích này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Chúng ta cầu nguyện cho các hội đoàn, phong trào Công Giáo tiến hành trong giáo xứ luôn được thắng tiến. Cho các hội viên hăng say sống và cổ võ linh đạo của đoàn và trở thành những tấm gương lôi cuốn nhiều người khác.úa và phó dâng những đau đớn để hiệp thông với sự thương khó của Chúa Giêsu.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Chúng ta cầu nguyện cho cuộc bầu cử Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Xin Chúa Thánh Thánh soi sáng và khơi dạy lòng nhiệt thành và can đảm nơi chúng ta, để có những anh chị em, những ứng viên, đại lượng dấn thân, phục vụ giáo xứ trong chức vụ Hội Đồng Mục Vụ. Xin cho mỗi người chúng ta nhiệt thành ủng hộ các ứng viên và tham gia bầu cử.

6. Trong giây phút thinh lặng chúng ta dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư, thầm kín, của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 Chủ tế :

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này xin Chúa nhận lời và ban cho chúng con theo như thánh ý của Chúa nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con Amen.
Giờ Lễ:

Thứ 2-6: 9.00& 6:30pm
Thứ 7: 9:00 sáng
& thay CN : 6:00 chiều
CNhật: 7:00, 9:00, 11:00 sáng
1:15 pm English, 6:00 chiều
Giải tội:

30 phút trước giờ lễ ngày thường (thứ 2 đến thứ bảy)
Thứ Bảy 5:00-5:45PM