Đường Hướng

Đức tin sâu sắc – Cộng đoàn vững mạnh – Đào tạo các môn đệ

Vision

Deep Faith. Strong Community. Maker of Disciples.

Sứ Vụ

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức được thành lập trên nền tảng văn hóa Việt Nam, giáo dân tìm kiếm đời sống sung mãn qua việc kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, thăng tiến niềm tin Công Giáo, và vui mừng trở nên môn đệ Chúa qua đời sống chứng nhân trong cộng đoàn giáo xứ cũng như ngoài xã hội.

Mission

Founded of Vietnamese heritage, we at Our Lady of Lourdes seek to have life more abundantly through a personal encounter with Christ, by deepening our Catholic faith, and joyfully being disciples in action within and beyond our parish community.

Kinh Cầu Nguyện Cho Giáo Xứ

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì món quà sự sống, đức tin, và cộng đoàn.  Xin cho chúng con hôm nay gặp gỡ Chúa mật thiết hơn qua việc cử hành phụng vụ, mục vụ, phục vụ, và trong anh chị em chúng con.  Xin cho chúng con được đón nhận dồi dào sức sống của Chúa để chúng con có thể làm chứng nhân Tin Mừng trong cũng như ngoài cộng đoàn.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Parish Prayer

Lord, thank you for the gift of life, the gift of faith, and the gift of community.   May we encounter You more deeply  today through our worship, our ministries, our service, and especially our fellow man.  May we receive Your life more abundantly so that we may in turn be witnesses of the Good News to others within and outside of our community.  We ask this through Our Lord Jesus Christ.Amen.

Welcome to Our Church

Tháng Đức Mẹ Mân Côi

“Hãy năng lần hạt Mân Côi”

Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Mass)
11/23/2017 - Happy Thanksgiving Mass
9:00 AM , 11:00AM
Arrow
Arrow
Slider
 Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Mass):
11/23/2017 
Thứ 5 -   9:00 AM ,  11:00 AM
 
Tháng 11: Giờ Lễ trong 3 ngày Hội Chợ

 Thứ 6: ngày 24 tháng 11 -  Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

     Sáng lễ 9 giờ như thường lệ 

     Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN: lúc 5 giờ chiều

    Hội Chợ khai mạc ngay sau Thánh Lễ

Thứ 7: ngày 25/11

  Lễ 9 giờ sáng như thường lệ

   Lễ thay Chủ Nhật – 6 giờ chiều

Chủ Nhật: 26 tháng 11, 2017

    Lễ 7 giờ sáng

   Lễ 9 giờ sáng

   Lễ 11 giờ sáng

   Lễ 9 giờ tối

Không có lễ 1:15 PM & 6 giờ chiều

 
 

Giờ Lễ (Mass Times):

• Thứ 2-6(MONDAY - FRIDAY): 9.00AM & 6:30 PM
• Thứ 7 (SATURDAY): 9:00 AM  &  thay cho Chúa Nhật : 6:00  PM
• Chúa Nhật (SUNDAY): 7:00 AM, 9:00AM, 11:00 AM, 1:15 PM, 6:00 Pm

Giải tội:

• 20 phút trước lễ trong tuần hoặc lấy hẹn (thứ 2 đến thứ bảy)
• Thứ Bảy: 5:00-5:45 chiều
• Thứ Tư trong giờ chầu thánh thể sau thánh lễ 6:30PM
• Thứ Sáu Đầu Tháng trong giờ chầu Thánh Thể sau thánh lễ 6:30PM 

 

 
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

 Buổi Hội Thoại Trên đài VIETV 

 Buổi Hội Thoại Trên đài VIETV  về hội chợ c ủa  Giáo xứ.

Phần1 

Phần2 

 

 

Stay Connected

Address:

6550 Fairbanks N. Houston Road
Houston, TX 77040
Fax: 713-939-0771
Phone: 713-939-1906

Google Map

 

< 2016 >
November
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
October
October
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
December
December
December