Đường Hướng

Đức tin sâu sắc – Cộng đoàn vững mạnh – Đào tạo các môn đệ

Vision

Deep Faith. Strong Community. Maker of Disciples.

Sứ Vụ

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức được thành lập trên nền tảng văn hóa Việt Nam, giáo dân tìm kiếm đời sống sung mãn qua việc kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, thăng tiến niềm tin Công Giáo, và vui mừng trở nên môn đệ Chúa qua đời sống chứng nhân trong cộng đoàn giáo xứ cũng như ngoài xã hội.

Mission

Founded of Vietnamese heritage, we at Our Lady of Lourdes seek to have life more abundantly through a personal encounter with Christ, by deepening our Catholic faith, and joyfully being disciples in action within and beyond our parish community.

Kinh Cầu Nguyện Cho Giáo Xứ

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì món quà sự sống, đức tin, và cộng đoàn.  Xin cho chúng con hôm nay gặp gỡ Chúa mật thiết hơn qua việc cử hành phụng vụ, mục vụ, phục vụ, và trong anh chị em chúng con.  Xin cho chúng con được đón nhận dồi dào sức sống của Chúa để chúng con có thể làm chứng nhân Tin Mừng trong cũng như ngoài cộng đoàn.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Parish Prayer

Lord, thank you for the gift of life, the gift of faith, and the gift of community.   May we encounter You more deeply  today through our worship, our ministries, our service, and especially our fellow man.  May we receive Your life more abundantly so that we may in turn be witnesses of the Good News to others within and outside of our community.  We ask this through Our Lord Jesus Christ.Amen.

Welcome to Our Church

Tháng Đức Mẹ Mân Côi

“Hãy năng lần hạt Mân Côi”

Mùa Chay: làm phúc bố thí,việc chay tịnh,cầu nguyện
Arrow
Arrow
Slider
 GIỜ LỄ NGÀY THỨ TƯ LỄ TRO:
Thứ Tư tuần này là Lễ Tro, bắt đầu vào Mùa Chay. GX. chúng ta sẽ có 4 thánh lễ như sau: 2/14/2018
+ Sáng:   7 và 9 AM
+ Chiều: 6:308:00 PM 
 

Giờ Lễ (Mass Times):

• Thứ 2-6(MONDAY - FRIDAY): 9.00AM & 6:30 PM
• Thứ 7 (SATURDAY): 9:00 AM  &  thay cho Chúa Nhật : 6:00  PM
• Chúa Nhật (SUNDAY): 7:00 AM, 9:00AM, 11:00 AM, 1:15 PM, 6:00 Pm

Giải tội:

• 20 phút trước lễ trong tuần hoặc lấy hẹn (thứ 2 đến thứ bảy)
• Thứ Bảy: 5:00-5:45 chiều
• Thứ Tư trong giờ chầu thánh thể sau thánh lễ 6:30PM
• Thứ Sáu Đầu Tháng trong giờ chầu Thánh Thể sau thánh lễ 6:30PM 

 

 

Stay Connected

Address:

6550 Fairbanks N. Houston Road
Houston, TX 77040
Fax: 713-939-0771
Phone: 713-939-1906

Google Map

 

< 2017 >
December
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
November
November
November
November
November
1
2
 • Giáo Lý Hôn Nhân/Marriage Prep – December 2nd and 3rd of 2017
  All day
  2017.12.02-2017.12.03

  Giáo Lý Hôn Nhân/Marriage Prep – December 2nd and 3rd of 2017

  Class: DBHN/Marriage Prep
  Date: Saturday and Sunday of December 2nd and 3rd of 2017
  Time: 8:00AM to 5:00PM both Saturday and Sunday
  Location: Our Lady of Lourdes Parish
  Fee: $85 per person, if Our Lady of Lourdes parishioner OR $100 per person, if not. Fees will cover all books, meals, materials at the parish.
  Completed forms and payments could be dropped off at Parish Office or emailed to Dcn Ly Nguyen at ly_t_nguyen@hotmail.com
  Registration is CLOSED on Sunday November 26th.

  However, in addition to the registration fee, each COUPLE will be required to complete an on-line relationship assessment “Prepare-Enrich”. The cost of on-line assessment is $35 per COUPLE, to be paid directly to “Prepare-Enrich” when taking the assessment.

  Phiếu Ghi Danh Registration

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
January
January
January
January
January
January