Lời Nhập Thể

Lời Nhập Thể - Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

GOSPEL WITNESS: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG”

Ngày nay chúng ta đòi hỏi quyền lợi hơn là hy sinh - Linh mục Nguyễn Khắc HyHẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN Bài giảng công giáo Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy


NHẪN NHỊN: BẰNG CHỨNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT Bài giảng của cha Nguyễn Khắc Hy/ Lời Chúa nói


CÂY KHÔ THÌ KHÔNG LỘC, NGƯỜI ĐỘC THÌ KHÔNG CON Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy/ Lời Chúa nói


HÃY TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH - Bài giảng Hay Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy


Tĩnh Tâm Tông Đồ Fatima - LM Matthew Nguyễn Khắc Hy


Tình Yêu Chúa Cao Vời Biết Bao - Lm. Matthêu Nguyễn Khắc Hy, S.S.

Tiếng Việt

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN THỨ TƯ LỄ TRO

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ NGŨ BÁI

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN NGÀY MÙNG 1 TẾT

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN MÙNG HAI TẾT

LỜI NGUYỆN GIÁO  DÂN TUẦN 1 MÙA CHAY NĂM B     ( Download) doc

Chủ Nhật I Mùa ChayNăm B

 

Bài đọcGen 9:8-15; I Pet 3:18-22; Mk 1:12-15

1/ Bài đọc I8 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông rằng:9 "Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này,10 và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú.11 Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa."12 Thiên Chúa phán: "Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau:13 Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.14 Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây,15 Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. 

2/ Bài đọc II18 Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi - Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương - hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.19 Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm,20 tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Nô-ê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước.21 Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô,22 Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. 

3/ Phúc Âm12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." 


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa thực hiện mọi sự tốt đẹp qua Đức Kitô.

 

             Nhìn lại lịch sử là điều cần thiết để hiểu biết và phê bình. Để so sánh cách chính xác, con người thường so sánh những gì xảy ra trước và sau khi một người nhận công việc hay chức vụ. Ví dụ, để phê bình tổng thống Obama, người ta sẽ dựa vào tình hình chính trị và kinh tế trước và sau khi ông nhậm chức tổng thống.

            Lịch sử Cứu Độ cần thiết để chúng ta nhận diện tội lỗi con người và tình thương của Thiên Chúa. Cả ba Bài Đọc hôm nay đều cho chúng ta thấy một sự tương phản trước và sau những biến cố lịch sử chính.

            Trong Bài Đọc I, tác-giả Sách Sáng Thế cho chúng ta nhìn thấy những gì xảy ra sau trận Lụt Hồng Thủy; điều này giả sử phải có lý do và những gì xảy ra trước đó. Thiên Chúa đã nhìn thấy tội lỗi con người xúc phạm đến Ngài quá nhiều, nên Ngài muốn tái tạo một trời mới đất mới, trong đó có gia đình Noah. Trong Bài Đọc II, tác giả Thư Phêrô so sánh Lụt Hồng Thủy với cái chết của Đức Kitô. Nếu Lụt Hồng Thủy tàn sát tất cả vì tội lỗi con người, cái chết của Đức Kitô xóa đi tất cả tội lỗi và cứu sống con người. Điều này bảo đảm Lời hứa của Thiên Chúa: Lụt Hồng Thủy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Trong Phúc Âm, sau khi Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào sa mạc để chịu cám dỗ 40 đêm này, Ngài đã thắng vượt được tất cả và bắt đầu hành trình rao giảng Tin Mừng để đem ơn Cứu Độ đến cho con người. 

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Gia đình Noah được cứu thóat khỏi Lụt Hồng Thủy.

 

1.1/ Tội lỗi của con người: là một thực trạng không thể chối cãi. Sách Sáng Thế từ chương 1-11 tường trình từ chi tiết đến tổng quát các tội của con người:

            - Tội Nguyên Tổ: Tổ tiên con người, Adam và Eve, đã bất tuân lệnh Thiên Chúa ăn trái cấm. Con người phải lãnh nhận các hình phạt của việc bất tuân.

            - Tội giết người: Cain giết Abel, em mình, vì tức giận Thiên Chúa không đóai nhìn đến lễ vật ông dâng. Cain phải chấp nhận hình phạt của Thiên Chúa.

            - Tội kiêu ngạo: Con người xây tháp Babel vì muốn để lại danh tiếng và không phải tùy thuộc vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hậu quả là ngôn ngữ bất đồng, Thiên Chúa phân tán họ khắp mặt đất.

            - Tất cả các tội khác: là nguyên nhân của Lụt Hồng Thủy. Chúa cứu gia đình ông Noah.

 

1.2/ Tình thương Thiên Chúa cứu vớt con người: Ngay cả trong khi ra hình phạt cho con người, tình thương của Thiên Chúa vẫn thể hiện trong tất cả mọi trường hợp. Trong trận Lụt Hồng Thủy, sau khi nhìn thấy kết quả của sự tàn phá, Chúa hứa với Noah và gia đình ông: “Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa." Dã thú ở với Noah trên tàu mà không làm hại ông cũng như các súc vật khác trên tàu, nhưng vâng lời con người. Khi con người sống công chính trước Thiên Chúa, tất cả các quyền lực và dã thú phải tùng phục con người. Dã thú cũng được bao gồm trong giao ước Thiên Chúa làm với con người.

            Cầu Vồng là dấu hiệu của tình thương Thiên Chúa: Thiên Chúa phán: "Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa.”

 

2/ Bài đọc II: Lời hứa của Thiên Chúa được hiện thực nơi Đức Kitô.

 

2.1/ Con người vẫn tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa: Từ thời Noah cho đến thời Đức Kitô, con người vẫn tiếp tục phạm tội, nhưng Thiên Chúa giữ lời hứa không giết con người bằng Lụt Hồng Thủy nữa. Nhưng làm sao để giải thóat con người khỏi tội? Đó chính là Kế họach Cứu Độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Ngài ban cho con người Đức Kitô để gánh tội cho con người.

 

2.2/ Chúa Giêsu đã chịu phép rửa trong nước và máu để chuộc tội cho con người: Các Thánh Giáo Phụ nhìn thấy sự giống nhau giữa Lụt Hồng Thủy và biến cố Đức Kitô:

            * Trong Lụt Hồng Thủy, ai không tin vào Noah và ở trong tàu sẽ bị nước cuốn đi; cũng vậy, ai không tin vào Đức Kitô cũng phải chịu số phận tương tự. Tác giả Thư Phêrô quả quyết: “Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi - Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương - hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.”

            * Lụt Hồng Thủy là hình bóng của Phép Rửa Tội: Cả hai đều rửa sạch tội lỗi con người. “Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em.”

            * Có phải chỉ cần chịu phép rửa là được cứu độ? Nhiều giáo phái tin như thế. Nhưng tác giả Thư Phêrô cắt nghĩa: “Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.” Con người vẫn phải trải qua thử thách và cám dỗ, và họ phải chứng minh sự trung thành với Thiên Chúa.

            * Đức Kitô không những có quyền năng giải thóat những người đương thời và tương lai, mà còn cả những người đã hư mất trong và trước thời Noah: “Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Noah đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước.”

 

3/ Phúc Âm: Đức Kitô bắt đầu triều đại của Thiên Chúa.

 

3.1/ Đức Kitô chịu cám dỗ trong hoang địa: “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.” Sự kiện này xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Jordan bởi Gioan.

            “Hoang địa” không có nghĩa là sa mạc, chỉ có nghĩa là vùng không hay rất ít người ở. Chỗ mà Marcô nói đến hôm nay là một vùng núi đá vây quanh bởi nhiều vực thẳm. Hiện nay vẫn còn một tu viện của các đan sĩ nằm chênh vênh lưng chừng núi. Đây là một sáng kiến rất đạc biệt. Nếu du khách đứng trên một ngọn đồi đối diện nhìn qua Núi Cám Dỗ, họ sẽ há miệng kinh ngạc khi nhìn thấy tu viện; vì họ không thể nào ngờ trong nơi hoang dã và hiểm trở như thế, con người có thể xây một căn nhà như những chiếc hộp chồng lên nhau giữa lưng chừng núi. Chỉ cần sơ sót chợt chân một tí là sẽ rơi xuống vực thẳm. Điều này tự nó nói lên nguy hiểm của “chước cám dỗ:” chỉ cần sơ sót một tí, con người sẽ mất mạng ngay. Chúng tôi có cơ hội leo lên chốn này để thăm tu viện, rồi từ đó leo lên tới đỉnh núi khỏang 30 phút. Núi cám dỗ không xa kinh thành Jerusalem bao nhiêu, khỏang 30 dặm lái xe. Trên đỉnh núi một người có thể nhìn thấy Jerusalem.

            Trình thuật cám dỗ của Chúa Giêsu gợi lại “biến cố cám dỗ” trong Vườn Địa Đàng: có Satan, các dã thú, và các thiên thần. Khi con người chưa rơi vào chước cám dỗ, họ có thể ở chung với dã thú mà không sợ hãi. Khi con người sa chước cám dỗ, các dã thú sợ hãi và có thể gây nguy hiểm cho con người. Điều này cũng đã được tiên tri Isaiah nói tới khi triều đại Thiên Chúa đến, chó sói sẽ ở chung với chiên… trẻ thơ có thể thò tay vào hang rắn lục mà không sợ nguy hiểm (Isa 11:6-9). Ngay cả trong khi bị cám dỗ, các thiên thần của Chúa vẫn hiện diện để nâng đỡ và gìn giữ con người khỏi sa chước cám dỗ và “vấp chân vào đá.”

            Marcô chỉ tường thuật tổng quát Chúa Giêsu chịu cám dỗ, nhưng không tường thuật chi tiết các cám dỗ như Matthew và Luke (Mt 4:1-11, Lk 4:1-13). Điều Marcô muốn nhấn mạnh là sự khác biệt giữa hai biến cố: Đức Kitô, Adam mới đã thắng vượt mọi cám dỗ, chứ không sa chước cám dỗ như Adam cũ.

 

3.2/ Đức Kitô rao giảng Tin Mừng: “Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilee rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."”

            Thời kỳ đã mãn tức là thời gian con người phải chờ đợi đã hòan tất. Triều đại Thiên Chúa bắt đầu với sự xuất hiện của Đức Kitô. Qua Ngài, tất cả những gì Thiên Chúa hứa được thực hiện và hòan tất tốt đẹp. Chúa Giêsu rao truyền hai điều quan trọng:

            (1) Ăn năn xám hối: Giống như Gioan, Chúa Giêsu cũng đòi con người phải nhận ra tội lỗi và ăn năn xám hối; vì không thể nhận được sự tha thứ nếu không thú nhận tội lỗi của mình. Ơn thánh của Thiên Chúa đòi sự cộng tác của con người.

            (2) Tin vào Tin Mừng: Điều này làm Chúa Giêsu khác Gioan. Marcô muốn nói gì trong câu “tin vào Tin Mừng?”

            - Tin Mừng là chính Đức Kitô: con người của Ngài, những lời Ngài dạy dỗ và các việc Ngài làm.

            - Tất cả những gì Thiên Chúa hứa được thực hiện nơi Đức Kitô trong Kế Họach Cứu Độ.

            - Tình thương Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi con người: Như một người Cha, không có tội nào của con cái có thể lấy đi tình thương; ngọai trừ tội cố tình không chịu ăn năn trở về.

            - Đức Kitô gánh tội cho con người: để bảo đảm sự công bằng của Thiên Chúa.

            - Đức Kitô giải thóat con người khỏi chết và mang lại ơn Cứu Độ cho con người.

 

 ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            - Tình thương Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi con người. Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội cho con người.

            - Kế họach Cứu Độ được thực hiện qua Đức Kitô. Để được ơn Cứu Độ, con người phải tin vào Đức Kitô và lãnh nhận BT Rửa Tội.

            - Như Đức Kitô đã chịu cám dỗ và đã tòan thắng, Ngài có thể giúp chúng ta cũng tòan thắng các chước cám dỗ của ma quỉ. Trường hợp sa chước cám dỗ, chúng ta đã có Bí-tích Hòa Giải để tha thứ. Ma quỉ không thể làm gì chúng ta bao lâu chúng ta luôn sẵn sàng xám hối và tin vào Tin Mừng.

            - Mùa Chay là cơ hội thuận tiện để chúng ta đọc lại lịch sử và tin vào tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. 

English

Reading 1 (Gen 9:8-15)

God said to Noah and to his sons with him:
"See, I am now establishing my covenant with you
and your descendants after you
and with every living creature that was with you:
all the birds, and the various tame and wild animals
that were with you and came out of the ark.
I will establish my covenant with you,
that never again shall all bodily creatures be destroyed
by the waters of a flood;
there shall not be another flood to devastate the earth."
God added:
"This is the sign that I am giving for all ages to come,
of the covenant between me and you
and every living creature with you:
I set my bow in the clouds to serve as a sign
of the covenant between me and the earth.
When I bring clouds over the earth,
and the bow appears in the clouds,
I will recall the covenant I have made
between me and you and all living beings,
so that the waters shall never again become a flood
to destroy all mortal beings."

Reading 2 (1 Pet 3:18-22)

Beloved:
Christ suffered for sins once,
the righteous for the sake of the unrighteous,
that he might lead you to God.
Put to death in the flesh,
he was brought to life in the Spirit.
In it he also went to preach to the spirits in prison,
who had once been disobedient
while God patiently waited in the days of Noah
during the building of the ark,
in which a few persons, eight in all,
were saved through water.
This prefigured baptism, which saves you now.
It is not a removal of dirt from the body
but an appeal to God for a clear conscience,
through the resurrection of Jesus Christ,
who has gone into heaven
and is at the right hand of God,
with angels, authorities, and powers subject to him.

Gospel (Mk 1:12-15)

The Spirit drove Jesus out into the desert,
and he remained in the desert for forty days,
tempted by Satan.
He was among wild beasts,
and the angels ministered to him.

After John had been arrested,
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:
"This is the time of fulfillment.
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel."


Written by Fr. Anthony Dinh M. Tien, O.P.

 

I. THEME: The important role of the Good News in repentance and in salvation

            Beginning of the Lenten season, the Words of God show us right away the key to happiness and the cause of our misery. This important point can be explained as follows: People sin because they, in general, don’t exactly know all results they must endure; if they know in advance, they shall not dare to do it. When they sin, they must endure all terrible results whether they know it or not. That is why we can say that our misery is the result of our ignorance of the truth. To solve our misery, we need to know the truth – all terrible results that can happen from our bad deed and all good results from our good deed. These are provided to us specially in Christ’s Gospel, and generally in the Scripture. Therefore, the Words of God must have the most important position in our daily life, above everything else, if we want to avoid our misery and to achieve happiness in this present and the next life.

            Today readings show us the connections between sins and punishments, and between the Good News and the salvation. In the first reading, the author of Genesis showed us what happened to humankind before and after the Great Flood. God couldn’t endure people’s sins so He wiped out all of them, except Noah’s family and what were in the ark with his family. In the second reading, the author of the first Peter compared the Great Flood with Christ’s death. As the Great Flood wiped out all human sins and people, save Noah’s family; Christ’s death also wiped out all human sins and bring salvation to humankind. Christ’s event fulfilled God’s promise that He shall not destroy people as in the Great Flood. In the Gospel, Christ was brought into a desert to be tempted in 40 days; but he triumphed over all temptations because he knew his mission on earth. After that, he began his mission of preaching the Good News and bringing salvation to all people.

II. ANALYSIS:

1/ Reading I: Noah’s family and all creatures with him on the ark were saved from the Great Flood.

1.1/ Human sins are the reality: The Book of Genesis, from chapters 2-11 reported in details all kinds of human sins. Firstly, our first ancestors, Adam and Eve, disobeyed God and ate the fruit which God prohibited them. As the result, they and all humandkind must endure terrible results from this sin: expulsion from the Eve garden, hard workings to earn a living, bodily pains, easily to commit sins because of ignorance and separation from God, etc. Secondly was the murder, Cain killed Abel, his young brother out of jealousy. He was angry because God didn’t pay attention to his offering. Cain must endure all terrible results from God. Thirdly, the sin of pride again, people wanted to build a tower so they could ascend to heaven to see God and to leave their name for future generations. As the result, God let them speak different languages so that they couldn’t communicate with each others. They must disperse in different areas of the earth. Lastly, all other sins were the results that led to the Great Flood. God saved Noah’s family because he was the only one who trusted in God and walked in the righteous way.

1.2/ God’s love for humankind is everlasting: Even in punishment, God’s love was still revealed in all cases. In the Great Flood, after seeing the terrible results, God made a covenant with Noah: "Behold, I establish my covenant with you and your descendants after you,and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, as many as came out of the ark.I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of a flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth."

            Human sins caused damages not only for themselves but also for all creatures: earth, plants, birds and fishes, animals and wilt beasts. When people were holy, all of them obey and live with people without causing damages for them. This showed in the Garden, the Noah’s ark and Isaiah’s prophecy of the Messiah’s age (Isa 11:6-9). That is why God’s promise with Noah included not only humankind but also all creatures: "This is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for all future generations:I set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth.When I bring clouds over the earth and the bow is seen in the clouds,I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall never again become a flood to destroy all flesh.” Many people see the rainbow is the image of Christ, in which God fulfills His promise.

2/ Reading II: God’s promise is fulfilled in Christ.

2.1/ Human beings continue to sin: From Noah to Christ, people continually sin; but God kept His promise with Noah, He shall not destroy them by another Great Flood. How can God endure people’s sins without punishing them? God had the plan of salvation through which God shall give His Only Son to die in people’s place. Christ incarnated to preach this Good New for people to know before he went through his passion, his death on the cross, and his glorious resurrection to wipe out people’s sins and to bring salvation for them.

2.2/ Christ was baptized in water and in blood to redeem people: The author of the First Peter and many Church Fathers made connections between the two events: the Great Flood and Christ’s life. We can illustrate some of their points as follows:

            (1) In the Great Flood, whoever didn’t believe in God’s warning and stayed in the ark, were wiped away by the flood. In a similar way, whoever refused to believe in Christ will be endured a similar fate. The author of the First Peter confirmed: “For Christ also died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit” (1 Pet 3:18).

            (2) The Great Flood is the symbol of the Baptism: The water in both events wiped away human sins: “who formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah, during the building of the ark, in which a few, that is, eight persons, were saved through water.  Baptism, which corresponds to this, now saves you” (1 Pet 3:20-21).  

            (3) The Baptism’s vows: Is Baptism’s water sufficient to bring salvation for people? Many sects believed so. This belief is wrong because before people are baptized, they are required to give up the devil and all of his allurement; and at the same time, to believe only in the Trinity and the Church. The author of the First Peter explained in details “Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a clear conscience, through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers subject to him” (1 Pet 3:21-22).

            (4) Christ has power to save not only his contemporary and future generations, but also people of the past, included people were destroyed in the Great Flood. The author explained: “He went and preached to the spirits in prison,who formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah, during the building of the ark, in which a few, that is, eight persons, were saved through water.”

3/ Gospel: Christ begins the Messiah’s reign.

3.1/ Christ was tempted in the desert: Mark briefly reported this event before Jesus began his public ministry of announcing the Good New as follows: “The Spirit immediately drove him out into the wilderness.And he was in the wilderness forty days, tempted by Satan; and he was with the wild beasts; and the angels ministered to him.”

            “Herêmos” in Greek isn’t meant a desert, but a region of none or a few dwellers. The place of Jesus’ temptation, Quruntur, is a combination of stony mountains and deep abysses. If one visits this place today, one can see a rectory of the monks who built it up in the midst of this wild environment. This is a very adventurous idea. If a pilgrim stands in a mountain opposite with Quruntur, he must be in awe when he sees the rectory because he can’t imagine that people can build the rectory as boxes, stacked up on one another in the midst of a mountain. Those who live in that rectory can fall in the abysses below if they don’t pay attention. This scene itself tells pilgrims the danger of a temptation, people can be death if they fall into temptation. If one is lucky, he can walk through the rectory to the back door and then climb to the mountain top in 30 more minutes, he can see the whole view of Jerusalem and Jericho.

            Mark’s report recalled the Eve Garden in which human beings lived with Satan, wild beasts and angels. When people didn’t fall into temptation, they could live with them without fear. Even in the midst of temptation, God’s angels were still present to help and to protect people. Mark didn’t report Jesus’ temptation in details as Matthew and Luke (Cf. Mt 4:1-11, Lk 4:1-13). What Mark wanted to highlight is the difference between Adam, who miserably felt, and Christ, the new Adam, who conquered all temptations.

3.2/ Christ announced the Good News: “Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel."”

            The “fulfilled time” means the time which human beings must wait is ended. The Messiah’s reign began with Christ’s appearance; through him, all what God promises were fulfilled and completed. Jesus announced two important things:

            (1) Repentance: Like John Baptist, Jesus required people to recognize their sins and to repent because people can’t receive God’s forgiveness if they don’t confess their sins. God’s grace requires human co-operation.

            (2) Believing in the Good News: This is the difference between Jesus and John Baptist. What is meant when Mark said “to believe in the Good News?” There are many; but we can outline some of main things: Firstly, the Good New is Christ himself which are included all of his teachings and deeds. Secondly, all what God promises are achieved in Christ in God’s plan of salvation. Thirdly, God’s love is stronger then human sins. As a father, God doesn’t think any sin can take away His love for people, except the stubborn sin of unrepentance. Fourthly, Christ must endure all sufferings to preserve God’s justice. Lastly, Christ liberates people from sins and brings salvation to all.

           

III. APPLICATION IN LIFE:                     

            - God’s love is powerful than all human sins. He is always ready to forgive. In order to be saved, people must learn about the Good News, believe in Christ, and be baptized.

            - As Christ was tempted and triumphed, he can help us to conquer the devil’s temptations by his teachings. In the case of falling into temptation, we have the sacrament of Penance to confess our sins and to receive God’s forgiveness. The devil can’t do anything if we always repent and believe in the Good News. The only way he can win is when people are so lazy to learn Scripture; when people are ignorant of God’s truth, they become the devil’s slaves.

            - Lent is the appropriate time for us to read Scripture and to believe in God’s love for us.