12/20-22/2017 – Tĩnh Tâm và Giải Tội cho GX

20, 21 và 22/12: Tĩnh Tâm và Giải Tội cho GX
Lễ lúc 6 giờ chiều
Tĩnh Tâm ngay sau lễ lúc 7:15pm