12/25/2017 – – Lễ Giáng Sinh: 10 giờ sáng và 6 giờ chiều

 25/12 – Lễ Giáng Sinh: 10 giờ sáng và 6 giờ chiều