12/31/2017 – Lễ Thánh Gia: kỷ niệm thành hôn cho các cặp vợ chồng trong thánh lễ 11 giớ sáng

 31/12 – Lễ Thánh Gia: kỷ niệm thành hôn cho các cặp vợ chồng trong thánh lễ 11 giớ sáng